Duyurular

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ BAŞVURU SÜRECİ

Üniversitemiz öğretim elemanlarının 2018 yılı akademik teşvik ödeneği başvuru süreci, 2.1.2019 tarihinde başlayacaktır.

Puan hesaplaması, YÖKSİS Akademik Teşvik Robotu ile yapılacaktır.

Teşvik ödeneği takvimi aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ TAKVİMİ

SÜREÇ

BAŞLAMA TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ

Öğretim Elemanlarının YÖKSİS’ten alacakları çıktı ve akademik faaliyetlerine ilişkin belgeler ile birlikte ilgili Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonlarına başvuru yapması.

2.01.2019

14.01.2019

İlgili Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonları tarafından başvuruların değerlendirilmesi.

15.01.2019

18.01.2019

Fakültelerde Dekan, Enstitü/Konservatuvar/Yüksekokullarda Müdür ve Rektörlüğe bağlı bölümlerde bölüm başkanı tarafından onaylanmış ilgili Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonlarının inceleme sonuçlarına ilişkin karar tutanağı, değerlendirme raporları ve puan tablosunun Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna gönderilmesi.

18.01.2019

22.01.2019

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu tarafından akademik teşvik başvurularının değerlendirilmesi.

23.01.2019

28.01.2019

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonunca yapılan değerlendirme sonuçlarının Üniversite web sitesinden ilan edilmesi.

28.01.2019

01.02.2019

Sonuçlar için, Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu’na yazılı olarak itiraz edilmesi.

28.01.2019

01.02.2019

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonunca ilgili itirazların değerlendirilip, sonuçlandırması.

01.02.2019

06.02.2019

Akademik Teşvik almaya hak kazanan öğretim elemanlarına ait Kesin Listelerin Üniversitemiz web sayfasında yayımlanması.

06.02.2019