Çin Guangdong Üniversitesi'nden Üniversitemize İşbirliği Ziyareti
19 Nisan 2019 15:10
Guangdong Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Li YUNMING, Japon Dili ve Edebiyat Fakültesi Dekanı aynı zamanda Asya ve Afrika
Kültürleri ve Dilleri Fakültesi Dekanı  Prof.Dr. Chen DUOYOU, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Genel Sekreteri Prof.Dr.
Li QING ve Uluslararası İşbirliği Ofisinin Başkan Yardımcısı Sayın Lu LU, Rektör Yardımcımız Prof.Dr. Aydın KARAPINAR’ı ziyarette
bulundular, görüşmeye Akdeniz Havzası ve Afrika Medeniyetleri Merkez Müdürümüz ve Edebiyat Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Suna TİMUR AĞILDERE, Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcımız ve Mevlana Koordinatörümüz Doç.Dr. Güljanat KURMANGALİYEVA ERCİLASUN ve Çince Mütercim Tercümanlık ABD Başkanı Prof.Dr. Giray FİDAN da katıldılar.
Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında var olan güçlü diplomatik ve ticarî ilişkilerin akademik ve bilimsel
işbirliği alanlarına da yansımasına yönelik olarak, Üniversitemiz ile Guangdong Üniversitesi arasında ikili işbirliği ve Mevlana anlaşmaları
imzalandı. Her iki üniversite uluslararası projeler ve öğretim üyeleri değişimi bazında mutabakata vardı.