Duyurular

DERSTEN ÇEKİLME İŞLEMİ YAPACAK ÖĞRENCİ VE ÖĞRENCİ DANIŞMANLARININ DİKKATİNE!

Üniversitemizin 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi’ne göre ‘Danışman Onayıyla Dersten Çekilme’ işlemi 29 Kasım 2018 tarihinde yapılacak olup, bu tarihte yapılmayan dersten çekilme ve/veya dersin iadesi talepleri için mazeret kabul edilmeyecektir.

 Öğrenci ve danışmanının birlikte yürüteceği bu süreçte aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi son derece önemlidir!

 1. Bir yarıyıl içinde en çok bir (1) dersten çekilme işlemi yapılabilir.
 2. Öğrenci, eğitim hayatı boyunca en çok altı (6) dersten çekilme işlemi yapabilir.
 3. Öğrencinin aktif dönemde aldığı ders yükü, alması gereken  30 AKTS veya altında ise herhangi bir dersten çekilme izni verilmez.
 4. Müfredatın ilk iki yarıyılındaki derslerden çekilme işlemi yapılamaz.
 5. Bir kez çekilme işlemi yapılan ders için, sonraki dönemlerde ikinci kez çekilme işlemi yapılamaz. Yani çekilme işlemi yapılan ders ilk defa alınan bir ders olmalıdır.
 6. Kredisi olmayan derslerden çekilme işlemi yapılamaz.
DERSTEN ÇEKİLME İŞLEM BASAMAKLARI:
 1. Öğrenci, Öğrenci Bilgi Sistemi’ne şifresiyle giriş yapar.
 2. Ana menüden ‘DERSTEN ÇEKİLME’ başlıklı kısma girer.
 3. Öğrencinin aktif dönemde aldığı dersler bu kısımda listelenmiş halde görünür.
 4. Sistemin otomatik olarak yaptığı kontrolde çekilme işlemine izin verilen dersler açık, diğerleri kapalıdır.
 5. Çekilme işlemi yapılacak ders öğrenci tarafından seçilir ve ‘SEÇİLEN DERSTEN ÇEKİL’ butonuna tıklanır.
 6. Ders, öğrenci danışmanının Öğrenci Bilgi Sistemi’ndeki hesabına ‘DERSTEN ÇEKİLME TEKLİFİ’ olarak yansıyacaktır.
 7. Danışman, incelediği ‘DERSTEN ÇEKİLME TEKLİFİNİ’ onaylar veya reddeder. 
  DERSTEN ÇEKİLME TEKLİFİ’nin Onaylanması Durumunda: -İşlem başarıyla tamamlanmış olur.
 8. Öğrenci, DANIŞMAN tarafından onaylanan çekilme işlemini bilgi sisteminde görür.
 9. İlgili ders, aktif dönemde alınan derslerin içinden silinir. 
 10. Silinen ders, öğrencinin dersten çekilme işlemleri arşivine kaydedilir. DERSTEN ÇEKİLME TEKLİFİ’nin Reddedilmesi Durumunda: -Red işlemi sonrasında öğrenci, başka bir dersi için süreci yeniden başlatabilir. 
  DERSTEN ÇEKİLME TEKLİFİ’nin Reddedilmesi Durumunda: -Red işlemi sonrasında öğrenci, başka bir dersi için süreci yeniden başlatabilir. 

DERSTEN ÇEKİLME İŞLEMİNDEN VAZGEÇİLMESİ DURUMUNDA İZLENECEK İŞLEM BASAMAKLARI:
Dersten çekilme işleminin yapılabileceği 29 Kasım 2018 tarihinde olmak şartıyla; 

 1. Öğrenci, iptal işlemi için DANIŞMANINA başvurur. 
 2. Danışman aynı gün içinde, aktif halde bulunan ‘DERSİ İADE ET’ butonu yardımıyla son yapılan dersten çekilme işlemini iptal edebilir. 
 3. İlgili ders, öğrencinin aktif dönemde aldığı derslerin içine iade edilir. 
 4. Öğrencinin dersten çekilme işlemleri arşivi içine yapılmış olan kayıt iptal edilir. 
 5. İade işlemini ardından, öğrenci aynı gün içinde başka bir ders için DERSTEN ÇEKİLME işlemlerini yeniden başlatabilir.