Duyurular

Üniversitemiz Birimlerinde kısmi zamanlı geçici işlerde çalışmak isteyen öğrencilerimiz; hangi birimlerde, ne tür işlerde, kontenjan sayıları, işin niteliği, aranan şartlar, haftalık çalışma saatleri ile ücret ekli listede belirtilmiştir. 

Daha önce yapılan başvurular dikkate alınmayacak olup, kısmi zamanlı olarak çalışmak isteyen öğrencilerimizin  http://hacibayram.edu.tr internet sitesinde DUYURULAR bölümünde bulunan başvuru formunu doldurarak 10.01.2019 tarihine kadar sksiletisim@hbv.edu.tr mail adresine göndermeleri gerekmektedir. Kısmi Zamanlı Başvuru Formu…
 
ARANAN ŞARTLAR:
 1. Üniversitemiz öğrencisi olmak (Özel Öğr. ve Tezsiz Y.lisans öğr. hariç)
 2. Disipilin cezası almamış olmak
 3. Yetim maaşı ve nafaka dışında asgari ücret düzeyinde geliri olmamak
 4. Çalışacak iş için yeterli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak
 5. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 6. Kayıt dondurmamış olmak
 7. Normal eğitim-öğretim süresi içerinde okuyor olmak
(Not: Deprem, sel vb. doğal afetlerde zarar gördüğünü, şehit yada gazi çocuğu olduğunu belgeleyenler ile engelli öğrencilerde 3.,4. ve 6. Şartlar aranmaz.)
 
İSTENEN BELGELER : (Başvurusu kabul edilen öğrenciler, sözleşme imzalama aşamasında getireceklerdir.) 
 1. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 2. 1 adet vesikalık fotoğraf
 3. Disiplin cezası olmadığına ve kayıt dondurmadığına dair belge
 4. Sabıka kaydı (e-Devlet)
 5. Vukuatlı nüfus kayıt örneği (e-Devlet)
 6. Sosyal güvenlik açısından bakılmakla yükümlü olup olmadığını gösteren belge (e-Devlet) https://www.turkiye.gov.tr/spas-mustahaklik-sorgulama 
 7. Çalışmadığına dair belge (e-Devlet) https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu?barkodlu=BelgeOlustur  
 8. Yukarıdaki belgelere ek olarak ilgili birimin isteyeceği diğer belgeler