Duyurular

Bu Protokol ile Üniversitemiz akademik personeli, Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı (Eski Kalkınma Bakanlığı, DPT Müsteşarlığı) Kütüphanesi’nden hızlı ve etkin bir hizmet alabilecektir.

Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı Kütüphanesi’nde mevcut bulunan 73.723 adet kitap ile ekte sunulan 9 (Dokuz) adet veri tabanından istifade edilmesi mümkün olacaktır.

Dünya Gazetesi Online; Economist;  Economist Intelligence Unit Country Reports: Financial Times; The Newyork Times Online; OECDiLibrary ; The Wall Street Journal; Washıngton Post Onlıne; Unwto World Tourism Barometer