Duyurular

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğrencilerin mesleki olarak yetişmelerine veya kültürel olarak gelişmelerine yani eğitim yıllarını verimli geçirmelerine imkân veren 66 öğrenci topluluğuna sahiptir. Şubat ayı, bu topluluklara yenilerinin eklenmesi için müracaatların başladığı zamandır.

Yeni öğrenci toplulukları kurmak isteyen öğrencilerimiz, aşağıda adresi verilmiş olan yönergeye uygun olarak 27 Şubat 2019 tarihine kadar SKS Daire Başkanlığına başvuracaklardır.

Aday topluluklar hazırlıklarını yaparlarken yönergede hükme bağlanmış bütün üniversitenin topluluğu oldukları ile başka topluluklarla isim ve amaçlarda örtüşme içinde olmayacakları hususlarıyla sınırlandıklarını unutmamalıdır.

 

                                                                SKS Daire Başkanlığı

 

 

İrtibat İçin:

İlyas Noyan ÖZATİK

Öğrenci Toplulukları Koordinatörü

03122317360/1064

 

Öğrenci Toplulukları Kuruluş ve İşleyiş Yönergesi

http://sks.hacibayram.edu.tr/Mevzuat/OgrenciTopluluklariYonerge.pdf

Kuruluş İçin Gerekli Belgeler:

http://sks.hacibayram.edu.tr/OgrenciTopluluklari.php

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Mevcut Öğrenci Toplulukları:

http://sks.hacibayram.edu.tr/Duyuru12.php